ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα-Δημοσιεύσεις-Συγγραφικό έργο:

• “COMT and MTHFR polymorphisms interaction on cognition in schizophrenia: An exploratory study”. Dimitrios Kontis, Eirini Theochari, Helen Fryssira, Spyridon Kleisas, Christalena Sofocleous, Angeliki. Andreopoulou, Stamatina Kalogerakou, Anthia Gazi, Lucia Boniatsi, Alexandros Chaidemenos, Eleftheria Tsaltas. Neuroscience Letters, 2013.

• Συμμετοχή στο βιβλίο: ” Σολδάτος Κ., Δικαίος Δ., Κλινική Ψυχοφαρμακολογία. Επίκαιρα θέματα” εκδόσεις Βήτα, με θέμα: “Κακόηθες σύνδρομο από Νευροληπτικά” (ISBN 978-960-452-139-5)

• “Doubtful association of antipsychotic polypharmacy and high dosage with cognition in chronic schizophrenia”. Dimitrios Kontis, Eirini Theochari, Spyridon Kleisas, Stamatina Kalogerakou, Angeliki Andreopoulou, Rafael Psaras, Yannis Makris, Charalambos Karouzos, Eleftheria Tsaltas. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, (ISSN 0278-5846, Volume 34, issue 7, October 1, 2010)

• “Relationship of parental age with set shifting and reversal learning in Schizophrenia”: D Kontis, S Kleisas, E Theochari, S Kalogerakou, A Andreopoulou, R Psaras, Ch Karouzos, E Tsaltas; Annals of General Psychiatry 2010, 9(Suppl 1):S125

• Έκδοση Bιβλίου με τίτλο: «Internet για Γιατρούς» Εκδ. Anubis, 2002, ISBN 960-306-328-2

 


 

Συμμετοχή σε Μελέτες:

• Μάρτιος 2010- Απρίλιος 2012: Συμμετοχή στη δημιουργία και λειτουργία πρότυπου Ιατρείου μελέτης της Γνωστικής Λειτουργίας στην Ψύχωση, (το πρώτο στην Ελλάδα), υπό τον συντονισμό του Ψυχιάτρου Κόντη Δημήτρη.

• Πιστοποίηση ως αξιολογητής (sub-investigator) στην πολυκεντρική έρευνα της Otsuka για την αριπιπραζόλη μακράς αποδέσμευσης, που όμως δεν πραγματοποιήθηκε τελικά στην Ελλάδα.

• 2009-2011 Συμμετοχή στη μελέτη του 1ου ΨΤΕ του ΨΝΑ, για τις γνωσιακές λειτουργίες σε ασθενείς με μείζονα ψυχοπαθολογία.

 


 

Υποτροφίες-Βραβεία

• Υποτροφία από το κοινωφελές ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για έρευνα στο πλαίσιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για το έτος 2010 με γενικό τίτλο “Κλινικοί, βιοχημικοί και γενετικοί συντελεστές της γνωστικής δυσλειτουργίας στην σχιζοφρένεια”.
Συντονιστής: Δημήτριος Κόντης.
Ερευνητική ομάδα: Έλενα Φρισύρα, Σπύρος Κλείσας, Ειρήνη Θεοχάρη, Σταματίνα Καλογεράκου, Αγγελική Ανδρεοπούλου, Αγγελική Λαλίδου, Ανθία Γαζή.
Φορέας υλοποίησης: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

• Poster Award, on Relationship of parental age with set shifting and reversal learning in Schizophrenia (1st International congress on Neurobiology and Clinical Pharmacology and European Psychiatric Association Conference on treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 2009) – D Kontis, S Kleisas, E Theochari, S Kalogerakou, A Andreopoulou, R Psaras, Ch Karouzos, E Tsaltas : 1st International congress on Neurobiology and Clinical Pharmacology and European Psychiatric Association Conference on treatment Guidance, 11/2009, Θεσσαλονίκη.

 


Αναρτημένες δημοσιεύσεις (Posters) και ανακοινώσεις (oral presentations) σε συνέδρια

• Predictors of antipsychotic polypharmacy in chronic schizophrenia. 3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance. Thessaloniki Greece, May 30th – June 2nd, 2013. Dimitrios Kontis, Eirini Theochari, Spyros Kleisas, Anastasios Papakonstantinou, Achilleas Ekonomou, Yannis Makris, Rafael Psaras, Dimitrios Vassos, Eleftheria Tsaltas.

• Combined COMT and MTHFR polymorphisms association with elevated homocystein in Schizophrenia. 21st European Congress of Psychiatry, Nice, France, April 2013. D. Kontis, E. Theochari, S. Kleisas, H. Fryssira, C. Sofocleous, A. Gazi, D. Kypraios, L. Boniatsi, A. Chaidemenos.

• Association of antipsychotic dose with memory performance in chronic schizophrenia (submitted) (28th CINP Congress, 3-7 June 2012, Stockholm Sweden). D. Kontis, E. Theochari, S. Kleisas, S. Kalogerakou, A. Andreopoulou, E. Tsaltas.

• COMT and MTHFR polymorphisms interaction on working memory in schizophrenia: An exploratory study 3rd Biennial Schizophrenia International Research Conference, 14-18 April 2012, Florence, Italy:D. Kontis, E. Theochari, H. Fryssira, S. Kleisas, C. Sofocleous,  S. Kalogerakou, A. Andreopoulou, S. Vassilouli, D. Kypraios,κA. Gazi, L. Boniatsi,  E. Tsaltas.

• Effect of age on cognition in chronic schizophrenia (2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki Greece, Nov 24-27, 2011): Dimitrios Kontis, Spyridon Kleisas, Eirini Theochari, Angeliki Andreopoulou, Stamatina Kalogerakou, Spyridoula Vassilouli, Yannis Makris, Anastasios Papakonstantinou, Eleftheria Tsaltas.

• Elevated homocysteine levels in schizophrenia irrespective of MTHFR and COMT polymorphisms (2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance, Thessaloniki Greece, Nov 24-27, 2011): Dimitrios Kontis, Eirini Theochari, Spyridon Kleisas, Alexandros Chaidemenos, Dimitrios Kypraios, Anthia Gazi , Elena Fryssira, Lucia Boniatsi, Eleftheria Tsaltas.

• Association of COMT and MTHFR polymorphisms with cognition in schizophrenia. (European Human Genetics Conference 2011 Amsterdam RAI, The Netherlands, 28-31/5/2011): Dimitrios Kontis, Christalena Sofocleous, Eirini Theochari, Spyridon Kleisas, Emmanouil Kanavakis, Helen Frysira.

• Cognitive complaints in schizophrenia are associated with clinical symptoms and global functioning but not actual cognitive performance -(19th European Congress of Psychiatry – EPA 2011): Dimitrios Kontis, Eirini Theochari, Spyridon Kleisas, Ioannis Makris, Kalogerakou Stamatina, Helen Fryssira, Angeliki Andreopoulou, Charalambos Karouzos, Eleftheria Tsaltas.

• Antipsychotic polypharmacy and excessive doses are not associated with attentional flexibility in schizophrenia (23rd ECNP Congress, 28 August – 1 September 2010, Amsterdam, The Netherlands) D Kontis, S Kleisas, E Theochari, S Kalogerakou, A Andreopoulou, S Vassilouli, S  Papakonstantinou, Ch Karouzos, E Tsaltas.

• Obsessive-compulsive symptoms do not affect visual recognition and working memory in chronic Schizophrenia (2nd Schizophrenia International Research Society Conference, Florence, Italy, 2010): E Theochari, S. Kleisas, S. Kalogerakou, A. Andreopoulou, Ch Karouzos, E. Tsaltas, D. Kontis.

• No effects of polypharmacy and antipsychotic dose on spatial working memory in Schizophrenia (European Congress of Psychiatry, Munich, Germany, 2010): S. Kleisas, E. Theochari, A. Andreopoulou, S. Kalogerakou, R. Psaras, Ch Karouzos, E. Tsaltas, D. Kontis.

• Increased maternal age at birth hampers reversal learning in schizophrenia (2010 Annual Meeting of the American Psychiatric Association, New Orleans, USA. May 22-26, 2010) D Kontis, E Theochari, S Kleisas, S Kalogerakou, A Andreopoulou, Ch Karouzos, E Tsaltas.

• Relationship of parental age with set shifting and reversal learning in Schizophrenia (-1st International congress on Neurobiology and Clinical Pharmacology and European Psychiatric Association Conference on treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 2009) – D Kontis, S Kleisas, E Theochari, S Kalogerakou, A Andreopoulou, R Psaras, Ch Karouzos, E Tsaltas.

• The effect of psychopathology on set shifting and reversal learning in Schizophrenia (-1st International congress on Neurobiology and Clinical Pharmacology and European Psychiatric Association Conference on treatment Guidance, Thessaloniki, Greece, 2009)- E Theochari, D Kontis, S Kleisas, S Kalogerakou, A Andreopoulou, Ch Karouzos, E Tsaltas.

• Effects of polypharmacy and antipsychotic dose on cognition in schizophrenia (4th International Congress of brain and Behaviour, Thessaloniki, 2009)- D.Kontis, E. Theohari, S. Kleisas, A. Andreopoulou, M. Kalogerakou, R. Psaras, A. Oikonomou, Ch. Karouzos, E. Tsaltas.

• Parental age and cognition in schizophrenia: A preliminary study (4th International Congress of brain and Behaviour, Thessaloniki, 2009): D Kontis, S Kleisas, E Theochari, A Andreopoulou, S Kalogerakou, R Psaras, A Ikonomou, Ch Karouzos, E Tsaltas.

• The influence of obsessive compulsive symptoms on cognition in Schizophrenia (4th International Congress of brain and Behaviour, Thessaloniki, 2009): D Kontis, S Kleisas, E Theochari, A Andreopoulou, S Kalogerakou, R Psaras, A Papakonstantinou, Ch Karouzos, E Tsaltas.

• The effect of psychopathology on cognitive performance in Schizophrenia (4th International Congress of brain and Behaviour, Thessaloniki, 2009): D Kontis, E Theochari, S Kleisas, S Kalogerakou, A Andreopoulou, E Vlachos, A Lalidou, Ch Karouzos, E. Tsaltas.

• The effects of polypharmacy and antipsychotic dose on cognition in Schizophrenia (4th International Congress of brain and Behaviour, Thessaloniki, 2009): D Kontis, E Theochari, S Kleisas, A Andreopoulou, S Kalogerakou, R Psaras, A Ikonomou Ch Karouzos, E Tsaltas.
• The convergent validity of cognitive tests in Schizophrenia (4th International Congress of brain and Behaviour, Thessaloniki, 2009): D Kontis, S Kalogerakou, E Theochari, S Kleisas, A Andreopoulou, R Psaras, E Baka, A Papakonstantinou, Ch Karouzos, E Tsaltas

 


 

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια

• Κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία: Φαρμακευτική αντιμετώπιση και αλληλεπιδράσεις (3ο Πανελλήνιο συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 2-5 Ιουνίου 2011,Κυλλήνη, Ηλεία): Κ. Νικολάου, Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Μάρας, Χ. Τσόπελας, Π. Παζαρλής, Ε. Καλμαντή, Σ. Κλείσας, Ι. Μακρής, Ε. Μπάκα, Δ. Κόντης.

• Φαρμακοκινητική των αντιψυχωτικών και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα (3ο Πανελλήνιο συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 2-5 Ιουνίου 2011,Κυλλήνη, Ηλεία): Α. Παπακωνσταντίνου, Κ. Νικολάου, Χ. Τσόπελας, Α. Μάρας, Σ. Κλείσας,Σ. Μπάρας, Ε. Λιά, Δ. Κόντης, Ε. Μπάκα, Σ. Τεπερίδης.

• Σχέση της Διάρκειας νόσου με τη γνωστική λειτουργία στη Σχιζοφρένεια, (21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8/5/2011, Αθήνα): Κόντης Δημήτριος, Θεοχάρη Ειρήνη, Κλείσας Σπύρος, Καλογεράκου Σταματίνα, Ανδρεοπούλου Αγγελική, Μακρής Ιωάννης, Παπακωνσταντίνου Αναστάσιος, Οικονόμου Αχιλλέας, Καρούζος Χαράλαμπος, Τσάλτα Ελευθερία.

• Η υποκειμενική αντίληψη της γνωστικής λειτουργίας στη Σχιζοφρένεια (21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5/2011, Αθήνα).- Κόντης Δ., Μακρής Ι., Θεοχάρη., Κλείσας Σ., Καλογεράκου Σ.,Ανδρεοπούλου Α., Βασιλούλη Σ., Παπακωνσταντίνου Α., Πέτσας Δ.,Καρούζος Χ., Τσάλτα Ε.

• Ομοκυστεΐνη και γνωστική λειτουργία στη Σχιζοφρένεια. (21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5/2011, Αθήνα).-Κόντης Δ., Κλείσας Σ., Γαζή Α., Καλογεράκου Σ., Θεοχάρη Ε.,Μακρής Ι.,Χαϊδεμένος Α., Μπονιάτση Λ., Καρούζος Χ., Τσάλτα Ε.

• Αλληλεπίδραση πολυμορφισμών COMT και MTHFR στη γνωστική λειτουργία στη Σχιζοφρένεια (21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8/5/2011, Αθήνα): Κόντης Δημήτριος, Φρυσίρα Έλενα, Κλείσας Σπύρος, Καλογεράκου Σταματίνα, Θεοχάρη Ειρήνη, Σοφοκλέους Χρυσταλλένα, Γαζή Ανθία, Μακρής Ιωάννης, Μπονιάτση Λουκία, Καρούζος Χαράλαμπος, Τσάλτα Ελευθερία.

 

Μοιραστείτε!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *