ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

Έχει εκπαιδευθεί στη Συστεμική οικογενειακή θεραπεία στη μονάδα Συστεμικής-Οικογενειακής θεραπείας του Ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής

Έχει εκπαιδευθεί στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αιγινητείου Νοσοκομείου του ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα του ΕΠΙΨΥ.

Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες από το κέντρο ψυχοθεραπειών του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊτείου


Εκπαίδευση/Επιστημονικά

Παρέχει κλινικές εποπτείες στους Ψυχολόγους των Ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων του “Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ”

Έχει διατελέσει μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία και λειτουργία πρότυπου Ιατρείου μελέτης της Γνωστικής Λειτουργίας στην Ψύχωση [του πρώτου στην Ελλάδα]

Έχει συμμετάσχει σε πολυκλαδική ομάδα Ψυχικής υγείας με αντικείμενο την κοινοτική Ψυχιατρική που δραστηριοποιείται στο χώρο των Κυκλάδων [ΕΠΑΨΥ]

Έχει πιστοποιηθεί ως αξιολογητής σε παγκόσμια πολυκεντρική φαρμακευτική έρευνα

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την κλινική διαχείριση προβλημάτων και τη λήψη κλινικών αποφάσεων με βάση τεκμηριωμένες Ενδείξεις (Evidence based practice) και για την εκτίμηση ψυχικής υγείας ασθενών και λοιπού προσωπικού Νοσοκομείων

Μοιραστείτε!
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *